Corokia buddleioides

© Copyright 2021 Central Otago Property Services