Corokia buddleioides

© Copyright 2022 Central Otago Property Services