Corokia buddleioides

© Copyright 2019 Central Otago Property Services