Corokia buddleioides

© Copyright 2020 Central Otago Property Services