Corokia buddleioides

© Copyright 2024 Central Otago Property Services